Turvallisuus lippukunnassa

Wanajan Ilveksessä Suome Partiolaisten Turvallisuusohjeiden määräyksiä. Turvallisesti yhdessä -koulutus on pakollinen kaikille 18-vuotiaille tai sitä vanhemmille sekä kaikille tätä nuoremmille ryhmänvetäjille.

Mikäli kohtaat partiossa häirintää, kiusaamista, kaltoinkohtelua tai väkivaltaa, kannustamme ottamaan mahdollisimman pian yhteyttä lippukunnan turva-aikuiseen. Wanajan Ilveksen turva-aikuiset ovat Sini Stolt ja Mari Känkänen. Jos tilanne on sellainen, ettet voi ilmoittaa tietojasi avoimesti, voit myös kertoa huolesi nimettömänä partiotoimistolle.

Päihteet eivät kuulu partioon

Partiotoiminnassa noudatetaan muiden viranomaissäädösten ohella tarkasti myös päihteitä koskevaa lainsäädäntöä: Alle 18-vuotiaalle ei saa myydä eikä hän saa pitää hallussaan eikä kuljettaa edes mietoa alkoholijuomaa. Myös nikotiinituotteiden myynti tai luovuttaminen alle 18-vuotiaan käyttöön on kokonaisuudessaan kielletty. Huumausaineiden käyttäminen ja hallussapito on huumausainerikos.

Lain noudattaminen on helppoa: päihteet eivät kuulu partiotoimintaan. Vaikka laki ei kiellä aikuisia nauttimasta alkoholia, käyttämästä nuuskaa tai tupakoimasta, partiolaisen edellytetään kuitenkin lasten ja nuorten kanssa toimiessaan pitäytyvän kaikista päihteistä, myös tupakasta, nuuskasta ja alkoholista.

Lue lisää Suomen Partiolaisten turvallisuuslinjauksista.