Ilmoittautumis-, osallistumis- ja peruutusehdot

Wanajan Ilves ry:n tapahtumiin voivat osallistua kaikki lippukunnan jäsenet ilmoitettujen ikärajojen mukaisesti. Ilmoittautuminen tapahtuu Kuksan kautta. Ilmoittautumisen yhteydessä tarkistetaan, että jokaisella on Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n jäsenmaksu maksettuna. Huolehdithan, että maksat jäsenmaksun sen saatuasi. Jäsenlaskutus tapahtuu vuosittain loppusyksystä. Jäsenmaksuun voit hakea vapautusta Suomen Partiolaisilta.

Tapahtumien osallistumismaksut ilmoitetaan tapahtumailmoituksessa. Pääsääntöisesti osallistumismaksu on kaikille osallistujille sama. Useamman päivän retkillä ja leireillä voi eri ikäkausien osallistumismaksut vaihdella sen mukaan, kuinka monta päivää kukin ikäryhmä osallistuu tapahtumaan. 

Tapahtumiin osallistuminen halutaan mahdollistaa kaikille taloudellisesta tilanteesta huolimatta. Tapahtumiin, retkiin ja leireihin on mahdollista saada maksuvapautus. Maksuvapautusta voi pyytää omalta ryhmänjohtajalta, tapahtuman johtajalta tai lippukunnan johtajalta. Maksuvapautusanomukset käsitellään luottamuksellisesti Wanajan Ilves ry:n hallituksessa. 

Myös muut kuin lippukunnan jäsenet voivat osallistua tapahtumiin, mikäli näin on erikseen ilmoitettu. Tällöin osallistumismaksu voi poiketa jäsenelle tarkoitetusta maksusta.  

Tapahtumissa noudatetaan Suomen Partiolaiset ry:n turvallisuusohjeita sekä voimassa olevia viranomaismääräyksiä. Lisäksi tapahtumanjärjestäjä voi laatia tarkentavia sääntöjä ja ohjeita.

Mikäli osallistuja vaarantaa muiden osallistujien turvallisuuden tai muutoin vakavasti rikkoo tapahtuman sääntöjä, voidaan hänet poistaa tapahtumasta tapahtuman johtajan päätöksellä. Tällöin osallistuja vastaa itse poistamisen aiheuttamista kustannuksista, eikä hänellä ole oikeutta saada hyvitystä maksetusta osallistumismaksusta.  

Osallistujien on huolehdittava tarvittavasta vakuutusturvasta itse. Osallistujien on tutustuttava partiovakuutuksen ehtoihin, ja halutessaan täydennettävä omaa vakuutusturvaansa itse. Lue lisää partiovakuutuksesta.

Peruutusehdot  

Tapahtumiin ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Ennen ilmoittautumisajan päättymistä peruutuksen voi tehdä ilman kuluja. 

Jos osallistumisen peruutus tehdään ilmoittautumisajan päätyttyä, tapahtuma veloitetaan täysimääräisesti tai jo maksettua osallistumismaksua ei palauteta. 

Osallistumismaksun voi saada takaisin vain pätevän syyn perusteella ja mahdollista lääkärintodistusta vastaan. Tällöinkin lippukunnalla on harkintansa mukaisesti oikeus pidättää tai periä osallistumismaksusta se osa, joka vastaa aiheutuneita kuluja. 

Ilmoittautuneella voi olla mahdollisuus saada korvausta kuluista omasta vakuutuksestaan. Jos ilmoittautunut on oman sairastumisensa vuoksi estynyt osallistumasta, tapahtumamaksun voi hakea lääkärintodistuksella partiovakuutuksesta.  

Lippukunnalla on oikeus peruuttaa tapahtuma yleisissä force majeure -tilanteissa (sota, kapina, lakko tai vastaava poikkeustilanne Suomessa tai kohdealueella). Tällöin osallistujille palautetaan osallistumismaksu vähennettynä aiheutuneilla kuluilla. 

Lippukunta ei vastaa osallistujien kuljetuksista tapahtumaan, ellei toisin ole ilmoitettu. Järjestäjän vastuu osallistujista alkaa vasta kun osallistujat ovat ilmoittautuneet tapahtumapaikalla. 

Muiden kuin Wanajan Ilveksen järjestämissä tapahtumissa (esim. Suomen Partiolaiset tai Hämeen Piiri) noudatetaan näiden tahojen peruutuskäytäntöjä.